דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 256

פרוטוקול מליאה מס' 256

מיום א' , 19.10.2014.

על סדר היום:

תקון ואישור פרוטוקול מס' 255

דיווחי ראש מועצה

אישור תקנון מלגות תשע"ה