דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 30122019

על סדר היום:

אישור מצבת כ"א – דיון בדלתיים סגורות

אישור תקציב 2020

הצעת תקציב המועצה לשנת 2020