דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 303

על סדר היום:

אישור פרוטוקול קודם

הקראת הצהרת אמונים – חברת המועצה טניה בגון

אישור פטור מארנונה (עמותות)

תב"רים

הצגת תוכניות עבודה – דוברות + חפ"ק

ענייני כ"א – דלתיים סגורות

נספחים: