דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 299

פרוטוקול מליאה 299- מתאריך 14.7.2019 

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקלים קודמים
  2. הצגת דוחות כספיים עמותת חינוך גולן קרית חינוך גולן דוח כספי 2017 דוח כללי קרית חינוך גולן 2018
  3. מינוי נציגים לתאגידים: מרכז קהילתי, חפ"ק, מוזיאון עתיקות גולן ונופי גולן
  4. מינוי חברים בוועדות המועצה
  5. אישור אשראי טווח קצר 2 מלש"ח
  6. מחזור הלוואות
  7. הצעות לסדר

מליאה 299 -שאילתות+תשובה – אלי מרדכי

מליאה 299 -שאילתא+תשובה – ויקי בדריאן

חוות דעת נועה אברהם- קצרין ועדת ערר (מתוקן1) (1)

מינוי יור ועדת ערר במועצה מקומית קצרין

הצעות לסדר מעודכן – מליאה 299