דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 297

פרוטקול מליאה 297- מיום 7.4.2019

על סדר היום:

עדכון תקציב 2019

תב"רים

הצעות לסדר

נספחים:

נספח הצעות לסדר למליאה 297

תברים

הצעת עדכון תקציב 2019