דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 296

פרוטקול ישיבת מליאה 296- מיום 3.3.19

על סדר היום :

  1. דיון בדוח ביקורת היתרי בניה 2017
  2. דיון בדוח רישוי עסקים הנדסה
  3. דיון בדוח ביקורת חוזרת שירות וטרינרי
  4. דיון בנושא גוונים
  5. הצעות לסדר

תגובת ראש המועצה לדוחות ביקורת 2017.pdf