דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

מליאה שלא מן המניין בנושא צו ארנונה- מיום 27.2.19

על סדר היום :

  1. אישור צו המיסים של המועצה המקומית קצרין לשנת 2019.