דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 268

פרוטוקול מליאה מס' 268

מיום 6.12.2015

על סדר היום:

תוכניות עבודה לשנת 2016 

לתוכנית עבודה מחלקת חינוך- לחץ כאן 

לתוכנית עבודה מחלקת דוברות וצעירים- לחץ כאן 

לתוכנית עבודה מחלקת שירותים עירוניים- לחץ כאן 

לתוכנית עבודה מחלקת הנדסה- לחץ כאן