דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 267

פרוטוקול מליאה מספר 267

מיום 16.11.2015

אישור מינוי דירקטורים למתנ"ס