דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 265

פרוטוקול מליאה מס' 265

מיום שלישי, 8.9.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקולים מספר 263 , 264

דיווחי ראש מועצה

לדוחות כספיים לשנת 2014- לחצו כאן 

לתבחינים לתמיכות לשנת 2016- לחצו כאן   

לדוח בקורת לשנת 2014- לחצו כאן 

לנציג ועדת ציבור- לחצו כאן