דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 263

פרוטוקול מליאה מס' 263

מיום שלישי, 7.7.2015, כ' תמוז תשע"ה

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 262

דיווחי ראש המועצה

פתיחת תב"רים

דו"ח כספי מוזיאון עתיקות הגולן לקבלת הקובץ לחצו כאן 

דו"ח כספי קריית חינוך גולן.  לקבלת הקובץ לחצו כאן 

ענייני כ"א