דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 262

פרוטוקול מליאה מס' 262

מיום חמישי, 4.6.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 261

דיווחי ראש המועצה

פרוטוקול ועדת תמיכות- לקובץ המלא לחץ כאן 

דו"ח רבעוני לשנת 2015- לקובץ המלא לחץ כאן 

העברות לתב"רים- לקובץ המלא לחץ כאן 

תקציב לשנת 2015- לקובץ המלא לחץ כאן 

דו"חות כספיים לשנת 2015- לקובץ המלא לחץ כאן