דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 261

פרוטוקול מליאה מס' 261

מיום ג' 28.4.2015

על סדר היום

דיווחי ראש מועצה

אישור פרוטוקול מס' 260

דו"ח רבעוני מס' 4 לשנת 2014

פתיחת תב"רים

ועדת תמיכות

דיון בנושא נוער