דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 26/12/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 319 06/12/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 318 07/11/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 317 05/09/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 316 29/07/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 13/06/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 315 13/06/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 314 09/05/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 313 14/03/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 312 14/02/2021