דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 30/12/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 311 06/12/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 310 01/11/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 309 06/09/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 306 05/07/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 30/06/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 307 30/06/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 305 30/04/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 304 02/02/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 12/01/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 308 05/01/2020