דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 30/12/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 303 30/12/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 293 29/11/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 302 03/11/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 301 10/10/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 300 15/09/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 299 14/07/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 02/06/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 297 07/04/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 296 03/03/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 27/02/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 295 17/02/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מן המניין מס' 294 13/01/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה שלא מן המניין 09/01/2019