דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 307

מליאה מס' 307 - אישור תב"ר נופי גולן