דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 1

הרחבת התקשרות עם א.ג. זגורי לתכנון של קריית הממשלה