דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 254

פרוטוקול מליאה מס' 7/2014 (254)

מיום א', 3.8.2014

על סדר היום:

אישור פרוטוקול מס' 252

דיווחי ראש מועצה

אישור ועדת תמיכות

אישור תב"רים

הצעות לסדר