דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין – 13.8.2018

על סדר היום :

  1. הזדהות הסייעות במועצה
  2. בחירת ועדת בחירות
  3. בחירות יו"ר ועדת בחירות
  4. מיקומן של הקלפיות