דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 293

סדר היום:

חתימה על הצהרת אמונים

אישור פרוטוקול 292

אישור זכות חתימה על מסמכי המועצה

בחירת ועדות המועצה התאגידית

הצעות לסדר

שאילתא