דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין – יום שני בתאריך 23.4.2018

על סדר היום:
1. החלטה בנושא מכרז הביטוח