דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 289

פרוטוקול מליאה מס' 289 – 1/2018 – יום שלישי בתאריך 12.2.2018

על סדר היום :
1. עדכון המוכנות לחירום והמצב הבטחוני
2. אישור הפרוטוקול הקודם
3. הקצאת קרקע לרשות הכיבוי
4. תב"רים
5. אישור תקנון מוזיאון עתיקון הגולן