דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 286

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 286 –  7/2017 – מיום שני בתאריך 16.10.17

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 285.
  2. אשרור מורשי חתימה ביה"ס "גמלא".
  3. תב"רים
  4. שינוי מורשי חתימה ביה"ס "דרכי נועם".
  5. הצגת דוחות כספיים 2016 אשכול גליל מזרחי.
  6. הצגת תכניות מערכת החינוך ע"י המנהלים.

נספחים:

דוחות כספיים 2016 אשכול גליל מזרחי

עותק של העברות מקרנות ולקרנות אוקטובר 2017

מערכת החינוך בקצרין תשעח לפי מוסד 10.16

היחידה לקידום נוער – קצרין והגולן