דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 285

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 285 –  6/2017 – מיום שני בתאריך 11.9.2017.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול קודם 284
 2. ענייני כ"א (דיון בדלתיים סגורות)
 3. דוח מבוקר 2016
 4. דוח רבעוני 2/2017
 5. תבר"ים
 6. קריטריונים למתן הנחה רטרואקטיבית
 7. הלוואת פיתוח
 8. חוק עזר איכות הסביבה
 9. דירות חוקוק
 10. השכרת נכסים מרכז מסחרי "איתן"
 11. רכישת משרדים
 12. פינת חי

נספחים:

חוק עזר לקצרין- איכות הסביבה נוסח אחרי הערות משרד הפנים

חוות דעת מכרז קצריחי לראש המועצה סופי 3-9-2017

העברות מקרנות ולקרנות ספטמבר 2017

דוחות מתנס 2016

דוחות חפק 2016

דוח רבעוני לשנת 2017 – משרד הפנים – רבעון 2

דוח מבקר לשנת 31.12.2016 מוזיאון

דוח כספי 2016 מבוקר

דוח ביקורת 2016 מפורט

סיכום מפגש צוות תיקון ליקויים מיום 27.7

משרד הפנים- מתן הנחה בארנונה

טבלת נספחים בצירוף הנספחים לחוות הדעת

טבלה- חוק עזר לקצרין איכות הסביבה

חוק עזר לקצרין הערות לרשות – עדכני 18.1