דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום שני בתאריך 12.6.2017.

על סדר היום :

  1. צו ארנונה לשנת 2018 – צו ארנונה 2018 
  2. עדכון תעריפי ארנונה ע"פ חוק- משרד הפנים – עדכון תעריפי צו ארנונה לשנת 2018