דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 283

פרוטוקול ישיבת מליאה 283 מס'  4/2017 

מיום שני בתאריך 12.6.2017.

על סדר היום :

  1. אישור פרוטוקול קודם 282
  2. דירות רחוב חוקוק
  3. תבחינים לתמיכות לשנת 2018 – תבחינים לתמיכות 2018- לכניסה לחצו כאן 
  4. תברים – העברות מקרנות ולקרנות מאי 2017- לכניסה לחצו כאן 
  5. דיון בדוח רבעוני 1.2017 – דוח רבעוני ל 01.17- לכניסה לחצו כאן 
  6. "דג הגולן" מחיקת חובות