דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 279

פרוטוקול מס' 279 מיום 12.12.2016

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 278

לפרוטוקול ועדת הקצאות- לחצו כאן 

לפרוטוקול ועדת תמיכות-לחצו כאן 

לאישור צירוף רשויות-לחצו כאן 

לדו"ח רבעוני- לחצו כאן