דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 277

פרוטוקול מס' 277

מיום  28.09.2016

על סדר היום :

אישור פרוטוקול מס' 276

לדו"ח בקורת מפורט לשנת 2015- לחצו כאן 

לדו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2016- לחצו כאן 

לדו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015- לחצו כאן 

לחוק עזר איכות סביבה לקצרין 2016- לחצו כאן