דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 250

פרוטוקול מליאה מס' 03/2014 (250)

מיום 9.4.2014

על סדר היום:

1. תיקון פרוטוקול

2.אישור פרוטוקול מס' 249

3.דיווחי ראש מועצה