דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 276

פרוטוקול מס' 276

מיום 13.09.2016

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 275

תב"רים

תבחיני תמיכות לשנת 2017

לאישור נוהל חניה- לחצו כאן