דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 275

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 275 מיום שלישי בתאריך 12.7.16

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים קודמים
  2. ועדות מועצה
  3. תב"רים
  4. מינוי נציג במועצה דתית
  5. יום לימודים ארוך- הצגת הפעילות

נספחים:

לשאילתא- יוני גרוסמן- לחצו כאן 

להארכת יום הלימודים גמלא עדכני- לחצו כאן 

להעברות מקרנות ולקרנות יולי 2016- לחצו כאן