דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 273

פרוטוקול מס' 273

מיום 09.05.2016

על סדר היום:

דיווחי ראש מועצה

אישור פרוטוקול מס' 272

לקריטריונים להנצחה- לחצו כאן 

לתב"רים- לחצו כאן 

לועדת הקצאות- לחצו כאן 

לדו"ח כספי תאגיד מי התנור לשנת 2015- לחצו כאן