דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 271

פרוטוקול מליאה מס' 271

מיום  08.03.2016

על סדר היום:

עדכונים שוטפים

לתבחינים להקצאת מקרקעין- לחצו כאן 

לדו"ח רבעוני- לחצו כאן 

למכרז שירותים ציבוריים- לחצו כאן 

לתב"רים- לחצו כאן 

לשאילתא אורי זכריה- לחצו כאן