דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 257

פרוטוקול מליאה מס'  257

מיום ה', 26.11.2014, ד' כסלו תשע"ה

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 256

דיווחי ראש מועצה