בישיבת וועדת מלאת הוועדה מס10-21 בתאריך 21.11.21 אושר נוהל עבודה – קנסות מנהליים הועדה המקומית לתכנון ובניה קצרין

נוהל עבודה קנסות מנהליים - קצרין.pdf