שמחים ומתרגשים להציג לכם את הבוט של איגוד רישוי עסקים ושילוט ארצי https://bot.munibiz.org.il