מכרז  24/2023 שיפוץ מלתחות בקאנטרי קצרין

סיור מציעים בקאנטרי קצרין, יתקיים ביום שני 5/6/2023  בשעה 12:00.

תאריך אחרון להגשת הצעות בגזברות מ. מ. קצרין: יום שני  12/6/2023 עד השעה  15:00.

עלות מסמכי המכרז  750₪ לפני מע"מ.

מכירת מסמכי מכרז במשרד החברה לפיתוח קצרין;

רחוב ברנע, (לפני תחנת פז) אזור תעשיה קצרין.

טלפון 04-6850208 בימים א-ה, בין השעות 08:00-16:00