לפניכם מדריך שאלות ותשובות מקוצר על איך מתחילים בבניית הבית המיוחל!

מזל טוב! זכית בשטח לבנייה עצמית.

אני רוצה לבנות. מה אני עושה?
1. פונים ל"מתכנן" (הנדסאי, אדריכל או מהנדס) ובודקים אם יש זכויות בנייה.
2. כותבים "פרוגרמה": מה רוצים לבנות, בהתאם לזכויות בנייה
3. מזמינים מדידה של המגרש ממודד מוסמך
4. "מתכנן"(הנדסאי, אדריכל או מהנדס) מזמין מידע להיתר במערכת רישוי זמין בצירוף מדידת השטח, הוכחת בעלות, תצהירים חתומים וציון פרוגרמה וקבלה (תשלום עבור המידע)
5. לאחר קבלת המידע להיתר יגיש המתכנן (הנדסאי, אדריכל או מהנדס) בקשה להיתר בצירוף מקדמה של 20% מאגרות הבנייה וכל הנדרש במידע להיתר
6. לאחר קבלת היתר בנייה מבקשים אישור תחילת העבודה ומתחילים בבניה המיוחלת! 
7. בסיום הבנייה מבקשים תעודת גמר

יש בביתי חריגת בנייה, מה עושים?

1. פונים ל"מתכנן" (הנדסאי, אדריכל או מהנדס) ובודקים אם יש זכויות בנייה והאם ניתן להסדיר את חריגת הבנייה.

2. במידה ואין זכויות בנייה, יש להרוס את החריגה

3. במידה ויש זכויות בנייה, יש להמשיך כמו בסעיפים 3-7 בבנייה חדשה. 

איך מגישים פטור מהיתר?

1. ראשית, נתייעץ עם מתכנן (הנדסאי, אדריכל או מהנדס) שיבדוק שאכן הבנייה תואמת להגדרות הפטור. 

2. בונים

3. מגישים בקשה לפטור עם הסבר הבנייה, תמונות ותצהיר מהנדס במידת הצורך.