מרים ברסלב
מנהלת מחלקת גבייה
04-6961402
נטלי גטה
פקידת גבייה
04-6961402

 


שעות קבלת קהל:

ימי א+ג - 8:30-13:00, 16:00 - 18:00

ימי ב' + ה' - 8:30 - 15:00

ימי ד + ו - אין קבלת קהל

טל' - 04-6961402

פקס - 04-6850943