פרטי התקשרות 

לילך גבע
מנכ"לית המועצה

שירן צרויה
מזכירת לשכת מנכ"לית המועצה
04-6969620
04-6969609