1
פרטי העסק
2
פרטי מגיש ההשגה
3
פרטי ההשגה

פרטי העסק

תקשנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000 טופס 9 (תקנות 11 (ב1) ו-11ד (ג) ו-(י))

הצהרה

אני/אנו הח"מ מבקש/ מבקשים להשיג על החלטה / דרישה, שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן החוק), כמפורט להלן:

פרטי העסק

מספר פריט רישוי כפי שמופיע בצו

 

מקום העסק שלגביו מוגשת ההשגה

שטח בית העסק במטרים רבועים

שטח בית העסק במטרים רבועים

שטח בית העסק במטרים רבועים

שטח בית העסק במטרים רבועים

מספר עובדים

שטח בית העסק במטרים רבועים

 

פרטי מגיש ההגשה

שדות המסומנים ב (*) הם שדות חובה

פרטי מגיש ההשגה

בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו הרשאים להגיש השגה

פרטי יצירת קשר - מגיש ההשגה

כתובת מגיש ההשגה

 

פרטי ההשגה

שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה

הפניית ההשגה

למי מוגשת השגה (חובה) שדה חובה

בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו ההחלטות והדרישות שעליהן ניתן להגיש השגה

בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו ההחלטות והדרישות שעליהן ניתן להגיש השגה

התלייה היא ביטול שמני של ההחלטה

נספחים מצורפים