הרפורמה בחוק רישוי עסקים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מועצה מקומית קצרין.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת  בזאת המועצה האזורית קצרין מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל  העסקים בתחומי המועצה הנדרשים ברישיון עסק – להלן "המפרט הרשותי"

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34  לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").