הוצאת סחורה והצגתה מחוץ לעסק

  1. הוצאת סחורה מחוץ לעסק תתבצע על פי האמור ב חוק העזר לקצרין (שימור רחובות), התשמ"ד – 1983
  2. בעל העסק יקיים את כל  האמור ב- "נוהל הצבת ציוד בחצר בית עסק"  בעל עסק יגיש, למחלקה לשירותים עירוניים במועצה, בקשה להיתר להצבת ציוד בחצר בית העסק  (קישור לטופס) ויציב את הציוד מחוץ לעסק רק לאחר שקיבל  היתר  לכך ממנהל המחלקה לשירותים עירוניים במועצה.
  3. הוצאת סחורה תותר עד למרחק שלא יעלה על 1 מטר מחזית העסק ובתנאי שיישאר מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 1.5  מטר לפחות.