1. אחסון, עיבוד והגשה של בשר ומוצריו - הגדרות לפרק זה:
    "בשר
    "  לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  1. בעל עסק  לא יכניס, לא יחזיק, לא ימכור ולא ירשה לאחר להכניס או להחזיק או למכור בשר בעסק, אלא רק לאחר שעבר בדיקת משנה באחת מהתחנות האזוריות לבדיקת משנה המכסות את אזור קצרין  וקיבל ממנה תעודת משלוח חתומה כדין על כך ש"נבדק והותר לשימוש".
  2. בעל העסק ישמור בעסק במרוכז את כל התיעוד (תעודות משלוח, תעודות וטרינריות, חשבוניות וכו') לעניין חומרי הגלם של בשר הנכנסים לבית העסק באופן שניתן יהיה לבצע מעקב רציף אחר מקורו, תאריך ייצורו, תאריך תפוגתו וכדומה. התעודות תשמרנה בבית העסק לאורך כל זמן חיי המדף של המוצר ולא פחות מ-60 יום מיום שהתקבלו בבית העסק ויוצגו במהלך הביקורות השוטפות בעסק.
  3. חל איסור על בעל עסק להכניס לעסקו משלוח שנפסל לשיווק על ידי השירות הווטרינרי העירוני ו/או שהוטבעה על תעודת המשלוח חותמת "פסול לשיווק".
  4. מבקש רישיון שרכש בשר שמקורו בקצרין, ישמור את העתקי כל החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה בבית העסק לאורך כל התקופה בה המוצר נמצא בעסק ולא פחות מ- 60 יום.