יש ללחוץ על הקובץ המצורף, להורידו, למלא ולשלוח חזרה ל:
dover@qatzrin.moni.il
הצעות יתקבלו עד ה28.6

ניתן להגיע למשרד הדוברת ולמלא טופס מודפס
יש לתאם הגעה בטלפון – 046969606

טופס אות המתנדב 2018 

בהצלחה לכולם